Агрегатор новин Заліщик в Інтернеті

PO SŁONCE - DO ZALESZCZYK (стара польська туристична книжечка)

 

PO SŁONCE - DO ZALESZCZYK

 

Велике спасибі Гарбузякові Степанові Івановичу за надану інформацію!

 

Ogólny widok

Gdzie leżą Zaleszczyki?

W zacisznem półkolu Dniestru, który w tem miejscu tworzy granicę polsko-rumuńską, na południowych krańcach województwa tarnopolskiego rozłożyły się Zaleszczyki. Na leżące u swych stóp malownicze m i a-sto słońca, sadów i winnic spoglądają z wysokości 150 m. lesiste ścianki jaru dniestro-wego, tworzące tu naturalny wał ochronny kotliny zaleszczyckiej przed silnemi podolskiemi wiatrami. Teren uzdrowiska wznosi się łagodnie od zwierciadła rzeki (150 m. n. p. m.) w kierunku północnym i przechodzi w płaskowyż podolski (260 m. n. p. m.). Sam płaskowyż leży już poza strefą mikroklimatu zaleszczyckiego.

Plaża sloneczna

Stąd też wielka różnica w szacie roślinnej, gdyż wyżyna to dawny step, zamieniony obecnie na orne pola, gdzie harcują wichry, wywołujące nagłe i znaczne skoki tem­peratury. Wichry te przechodzą bądźto ponad kotłem zaleszczyckim, bądź też łamią się na ściankach Dniestru, tworząc naturalną wentylację uzdro­wiska.

Dlaczego Zaleszczyki są uzdrowiskiem?

Zaleszczyki same przez się stały się tem, czem są obecnie. Już piękne, zdrowe i słoneczne położenie przeznaczyło Zaleszczyki na miejsce fizycznego i nerwowego odpoczynku. Przyjeżdżali letnicy, odczuwali polepszenie stanu swego zdrowia, w następnych latach wracali, zachęcając znajomych do odwiedzania Zaleszczyk.

Przystań przy plaży cienistej

Największa ilość pogodnych dni w Polsce, spotęgowany wpływ słońca, dzięki nachyleniu terenu do południa i miejscowej refleksji promieni słonecznych, cisza powietrza i jego niezwykła czy stość i przejrzystość wytworzyły tu w kotlinie Dniestru jasną wyspę słońca, jakiej daremnie szukać będziemy w innych okolicach Polski.

Znany polski meteorolog Dr. R. Stenz) dowodzi, że w Zaleszczykach panują stosunki nasłonecznienia, przesuwające uzdrowisko o 25 stopnia na południe. Nie jest więc paradoksem, że Zaleszczyki leżą klimatycznie poza granicami Polski.

Plaża sloneczna

Co mówią o Zaleszczykach lekarze ?

Najwyższe w Polsce usłonecznienie i promieniowa, nie słoneczne, ciepły, suchy i łagodny klimat wiosny, lata i jesieni, obfitość owoców i jarzyn (winogron i pomidorów), zawierających dużo witamin — oto czynniki lecznicze, .które predestynują Zaleszćzyki, jako uzdrowisko w pierwszym rzędzie dla dzieci. Słaby rozwój i rost dzieci, krzywica, skaza wysiękowa i neuroartretyczna, stan grasiczno-limfatyczny, gruźlica kostno-stawowa i gruczołowa, osłabianie i okresy rekonwalescencji, — to krótki spis chorób dziecinnych, które z powodzeniem leczymy w Zaleszczykach.

Plaża sloneczna

Niemniejsze znaczenie lecznicze mają Zaleszczyki dla chorych nerkowych, jako jedyna właściwie w Polsce stacja klimatyczna dla tych chorych. Swoisty mikroklimat plaży słonecznej z wyjątkową siłą promieniowania słonecznego i ciepłotą powietrza, dochodzącą nierzadko do 55—58 C, upodabnia tę część Zalesz-czyk do północno - afrykańskich stacyj klimatycznych. To też w leczeniu przewlekłych nerczyc z długo trwają-cemi obrzękami oraz przewlekłego kłębkowego zapalenia nerek zyskują Zaleszćzyki z roku na rok coraz to większe uznanie ogółu lekarzy polskich.

Również wiele chorób dróg oddechowych, jak nieżyt krtani i oskrzeli, wysięki oplucnowe, bez czynnych spraw gruźliczych w płucach, rozedma płuc wyrównawcza i przewlekła, stany po zapaleniu płuc i grypie, szereg chorób przemiany materji, jak cukrzyca, artretyzm, otyłość, oraz wyczerpanie nerwowe i nerwobóle znajdą w łagodnym, niedrażniącym klimacie Zaleszczyk doskonałe warunki lecznicze.

W uzdrowisku ordynuje 8 lekarzy, jest szpital powszechny, Roentgen, diatermja, ośrodek zdrowia i dwa zakłady dentystyczne.

Winnica

Czy Zaleszczyki są uzdrowiskiem drogiem?

Wszystkie hotele i pensjonaty posiadają elektryczne oświetlenie i wodociągi.

Utrzymanie jest wobec niskich cen i obfitości produktów spożywczych, jarzyn i owoców tanie, chociaż Podolskie Naddnisstrze wysyta setki wagonów tych artykułów do wszystkich większych miast państwa, a owoce zaleszczyckie zdobyły pierwsze miejsce na najbardziej wykwintnych stołac.

 

 

Winobranie

Pomieszczenie można wybrać wedle upodobania.

Pensjonatów jest 20, z tych dwa otwarte przez cały rok i 2 hotele.

Oficerski Dom Wypoczynkowy, mogący pomieścić 200 osób, jest przeznaczony dla oficerów i ich rodzin.

Mieszkania prywatne w Zaleszczy-kach i pobliskich Dobrowlanaeh, wśród sadów w pobliżu rzeki lub też dalej od niej, można wynająć na miejscu lub listownie przez Komisje. Uzdrowiskową.

Ceny w pensjonatach wynoszą, - za leżnie od kategorji i sezonu, od 4 do 7 zł. dziennie. Obiady w restauracjach 120 do 2 zł. kolacje od 80 groszy do 1*50 zł.

Zniżki kolejowe przysługują od 1 maja do 31 października, po czternastu dniach pobytu w uzdrowisku. — Zaświadczenia zniżkowe wydaje Komisja Uzdrowiskowa.

Plaża cienista

Jak się spędza czas w Zaleszczykach ?

Życie sezonowe koncentruje się głównie na dwu nowocześnie urządzonych plażach. Tam też jest najbardziej popularne miejsce spotkań i spacerów. Leżaki, kosze, parasole plażowe oraz kajaki, łodzie i motorówki umożliwiają jak najdogodniejsze korzystanie ze słońca, powietrza i kąpieli rzecznych. W pawilonach na plażach otrzymać można posiłki, napoje chłodzące i owoce. Dwa razy dziennie przygrywa o r-kiestra uzdrowiskowa, wnosząc nastrój i urozmaicenie na plażach.

Tu przebywal w 1933 r. Marszalek J. Pilsudski

Po obiedzie spotyka się elegancki świat przy koncercie popołudniowym na plaży, a wieczorem przy dźwiękach wyborowych zespołów muzycznych w pawilonach i w kawiarniach. Sportowcy korzystają z kortów tenisowych, grają w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę lub uprawiają sporty wodne. Nie brak też kina, występów dobrych zespołów teatralnych, koncertów i t.p.atrakcyj. Komisja Uzdrowiskowa urządza cały szereg imprez, jak zabawy ludowe, konkursy, za w o d y pływackie i wioślarskie. Największą ilość przyjezdnych skupia doroczny obchód winobrania, rozpoczynający się z końcem września. Tysiące gości zjeżdża wtedy do Zaleszczyk, korzystając ze specjalnych zniżek kolejowych.

Spływ kajaków przy plaży slonecznej

Czytelnia Komjsji Uzdrowiskowej zaopatrzona jest w wielką ilość czasopism i dzienników, a 4 wypożyczalnie książek dostarczają lektury. Wielką frekwencja cieszą się wycieczki towarzyskie do przepięknych miejscowości Ciepłego Podola, prowadzone przez wyszkolonych przewodników. Nieznacznym kosztem zwiedzić można historyczne zamki w Okopach, Chocimiu, J a z ł o w c u, Czerwunogrodzie i inne, sławne groty w Krzywczu i B i 1 c z u, oraz urocze okolice podolskiego Naddniestrza z jego bogatym folklorem.

 

Fragment z plaży cienistej

Jakie opłaty obowiązują w Zaleszczykach?

Taksa kuracyjna wynosi od osoby 10 zł., od rodziny do 3 osób 15 zł., od rodziny ponad 3 osoby 20 zł. Lekarze i ich rodziny są od taksy zwolnieni. Oficerowie i urzędnicy płacą połowę taksy. Ponadto pobiera Komisja Uzdrowiskowa o p ł a t ę kancelaryjną w kwocie 1 zł. od osoby, oraz w sezonie głównym opłata za orkiestrę w wysokości 2 zł. Dzieci do lat 10 są od wszelkich opłat zwolnione.

Winobranie

Jak jechać do Zaleszczyk ?

1) Ze Lwowa do Kołomyi, a stąd pociągiem tran
zytowym prrez terytorjum Rumunji.

2) Ze Lwowa do Stanisławowa, a następnie przez
Białe Czortkowską i Tłuste.

3) Ze Lwowa przez Tarnopol — Kopyczyńce —
Czortków — Tłuste.

W sezonie kursuje dodatkowy pociąg do Zaleszczyk z wagonem bezpośrednim Warszawa - Zaleszczyki (przez Kołomyję), oraz 3 razy tygodniowo wagon sypialny Warszawa — Zaleszczyki.

Читайте також

Пошук

Система Orphus